मुख्यमंत्री चषक, बक्षीस वितरण सोहळ्यासाठी मंत्री महोदयाची उपस्थिती.

क्रिकेट मुख्यमंत्री चषक, बक्षीस वितरण सोहळ्यासाठी शिवसेना सचिव आ.मनीषा कायंदे  उपस्थिती.

TKS संघाने मुख्यमंत्री चषक पटकावला.

35 वर्षा वरील वयोगटातील नितीन मत्ते यांचे उत्कृष्ट आयोजन.

10/3/2024
1) IMA  vs. TKS. 7:30am. 
 First bat IMA score total= 79 run
 Rupesh thakare:  27 Ball. 28 Run
Abhishek gaurkar : 21 Ball  27 Run

TKS
Run: Ashish jogi   48 Run    22 ball
Ashish jogi : 3 over  11 run 3 wiket 
Nilesh meshram. 3over 16 Run. 1 wiket 
3) Third price .. win .. HCA

१२ संघांनी घेतला होता सहभाग.