विश्व् हिंदू परिषद/बजरंगदल नगर(वरोरा) कार्यकारणी जाहीर.

*विश्व् हिंदू परिषद/बजरंगदल नगर(वरोरा) कार्यकारणी जाहीर

१)अध्यक्ष :- *विजय कृष्णरावं जुनघरे* 
२)उपाध्यक्ष :- *नरेशकुमार रामनारायणजी जयस्वाल* 
३) मंत्री :- *नयन नंदकिशोर लोहकरे* 
४) सहमंत्री:- महेश बावरिया
*बजरंगदल*
१) सय्योजक: - *अनिल सिंग जुन्नी* 
२) सहसंयोजक :- *आदित्य विनोद जुनघरे* 
३) सुरक्षा प्रमुख:- मनीष महात्मे
४) गौरक्षा प्रमुख :- *आकाश संजय काकडे* 
५) विद्याथी प्रमुख :- *तुषार अधिकराव घानोडे* 
६) बल उपासना प्रमुख :- *प्रणय(बाला) विनोदराव चांभारे* 
७) सप्ताहिक मिलन प्रमुख :- क्रिश् चौरसिया
[22/11, 3:08 pm] Vijay Junghare: *विश्व् हिंदू परिषद/बजरंगदल तालुका प्रखंड कार्यकारणी*
१)अध्यक्ष :- *सतीश सुभाषबाबू निर्बान* 
२)उपाध्यक्ष :- *ग्यांनी जी* 
३) मंत्री :- *अमोल मिरगुजी चनकापुरे* 

*बजरंगदल*
१) सय्योजक: - *तेजस शिरोमणी रेड्डी* 
२) सहसंयोजक :- *राकेश धनराज जेऊरकर* / *सुरज संतोष दुबे* 
३) सुरक्षा प्रमुख:- *वरुण प्रेमशंकर त्रिवेदी*
४) गौरक्षा प्रमुख :- *बन्टी/सारंग दत्तराज खडके* 
५) विद्याथी प्रमुख :- *वैभव पुंडलिक ठाकरे*
६) बल उपासना प्रमुख :- *महेश देवराव गायकवाड* 
७) सप्ताहिक मिलन प्रमुख :- *चेतन श्रीकृष्ण जीवतोडे*

Comments