वरोऱ्यातील बनावट मद्य तस्कर अखेर जेरबंद*

*वरोऱ्यातील बनावट मद्य तस्कर अखेर जेरबंद*

वरोरा
28/11/23

निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, विभाग वरोरा यांचे कारवाईत वरोऱ्यातील बनावट मद्य तस्कर आरोपी नामे १) अनिलसिंग अजबसिंग जुनी उर्फ पिंटू सरदार व २) आशिष पुरुषोत्तम मडावी यास जेरबंद करण्यास अखेर राज्य उत्पादन शुल्क, विभागास यश आले आहे. गुप्त बातमीदाराने खात्रीदायक माहिती दिल्यावरून दि. २४/११/२०२३ रोजी पहाटेच्या वेळी आनंदवन चौक, वरोरा येथे वरील आरोपीस वाहनासह ताब्यात घेण्यात आले. आरोपीच्या ताब्यातून ९० मिली च्या ६०० देशीमद्याच्या बनावट बाटल्या असा असा एकूण रु. १,१६,०००/- चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या कारवाई मुळे वरोरा तालुक्यातील बनावट देशीमद्याची विक्री करणारा मुख्य सूत्रधार पकडला गेला आहे. आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन मा. न्यायालयात हजर केले असता आरोपीस पुढील तपासासाठी ०३ दिवसांची पोलीस कस्टडी देण्यात आली आहे.
सदर कारवाई ही श्री. अनिल चासकर, विभागीय उपआयुक्त, रा. उ. शु., नागपूर विभाग, श्री. संजय पाटील, अधीक्षक, रा. उ. शु., चंद्रपूर यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री. विकास बी. थोरात, निरीक्षक, रा. उ. शु., वरोरा, श्री. सचिन एच. पोलेवार, दु. निरीक्षक, श्री. भगीरत कुडमेथे, स. दु. निरीक्षक, श्री. जगदीश मस्के, जवान, श्री. जितेंद्र आनंद, जवान, व श्री. विलास महाकुलकर, जवान-नि-वाहनचालक यांनी पार पाडली.
सदरील गुन्ह्याचा पुढील तपास श्री. सचिन एच. पोलेवार, दु. निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, वरोरा हे करीत आहेत.

Comments