सहाय्यक लेखा अधिकारी लासलुचपत विभागाच्या जाळ्यात , 2500 रुपयाची लाच घेताना रंगेहात अटक

सहाय्यक लेखा अधिकारी लासलुचपत विभागाच्या जाळ्यात

2500 रुपयाची लाच घेताना रंगेहात अटक


चेतन लूतडे 5/1/2023
वरोरा 

आनदं गुरूदास कांबळे, सहाय्यक लेखा अधिकारी, पंचायत समिती वरोरा, ता. वरोरा जि. चंद्रपुर यांना लाचेच्या सापळयात रंगेहात अटक करण्यात आली.

तक्रारदार हे मौजा वरोरा येथील रहीवासी असून तक्रारदार हे दिनांक ३१/०५/२०२२ रोजी पंचायत समिती वरोरा अंर्तगत असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथून आरोग्य सहायक या पदावरून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झालेले होते. तरी तक्रारदार यांचे अर्जित रजेचे सममूल्य रक्कम ६,५६,६००/- रूपये चे बिल काढुन देण्याचे कामाकरीता आरोपी आनंद गुरूदास कांबळे, सहायक लेखा अधिकारी, पंचायत समिती वरोरा ता. वरोरा जि. चंद्रपुर यांनी तक्रारदारास ४,०००/- रुपये ची मागणी केली. तक्रारदार यांना आरोपी आनंद गुरूदास कांबळे, सहायक लेखा अधिकारी, पंचायत समिती वरोरा यांना लाच म्हणून ४०००/- रु. देण्याची त्यांची मुळीच इच्छा नसल्याने त्यांचेविरुद लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, कार्यालय चंद्रपुर येथे तक्रार दिली.

प्राप्त तक्रारीवरून दिनांक ०४/०१/२०२३ रोजी केलेल्या पडताळणी कार्यवाही दरम्यान आरोपी आनंद गुरूदास कांबळे, सहायक लेखा अधिकारी, पंचायत समिती वरोरा यांनी ४०००/-रु. लाचेची मागणी करून तडजोडीअंती २,५००/- रूपये स्विकारण्याची तयारी दर्शविली. त्यावरून आज दिनांक ०५/०१/२०२३ रोजी पंचायत समिती वरोरा येथे पंचासमक्ष सापळा कार्यवाही दरम्यान आरोपी आनंद गुरूदास कांबळे, सहायक लेखा अधिकारी, पंचायत समिती वरोरा यांना २,५००/- रु. लाच रक्कम स्विकारल्याने त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले असून पुढील तपास कार्य सुरु आहे.

सदरची कार्यवाही ही श्री राहुल माकणीकर, पोलीस उपायुक्त / पोलीस अधिक्षक, ला.प्र.वि. नागपुर, श्री. मधुकर गिते, अप्पर पोलीस अधिक्षक ला.प्र.वि.नागपूर, तसेच पोलीस उपअधिक्षक श्री. अविनाश भामरे, ला.प्र.वि. चंद्रपूर यांचे मार्गदर्शनात जितेंद्र गुरनुले, पोलीस निरीक्षक, तसेच कार्यालयीन स्टॉफ ना.पो.अ. संदेश वाघमारे, रोशन चांदेकर पो. अं राकेश जांभुळकर, मपोकों पुष्पा काचोळे व चालक पो अं. सतीश सिडाम यांनी यशस्वी पार पाडली आहे.

यापुढे जनतेला कोणीही लाचखोर अधिकारी/कर्मचारी किवा त्यांचे वतीने कोणी खाजगी इसम लावेची मागणी करीत असल्यास लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, चंद्रपूर फोनक. ०७१७२-२५०२५१

टोल फ्री नंबर- १०६४

श्री. अविनाश भामरे, पोलीस उप अधीक्षक-- ८८८८८२४५९९ श्री. जितेंद्र गुरनले, पोलीस निरीक्षक- ८८८८८५७१८४

Website www.acbmaharashtragov in

(जितेन्द्र गुरनुले) पोलीस निरीक्षक अॅन्टी करप्शन ब्यूरो, चंद्रपूर

Comments