शासनाची वाढीव चना खरेदी तिन दिवसातच बंद

शासनाची वाढीव चना खरेदी तिन दिवसातच बंद

वरोरा
चेतन लूतडे

शासनाची वाढीव चना खरेदी साठी 18 जून शेवटची तारीख  दिली होतो. जिल्ह्यातील 50 टक्के शेतकऱ्यांचा चना खरेदी बाकी असतानाच शासनाचे उद्दिष्ट पुर्ती पूर्ण झाल्यामुळे इंटरनेट वरील वेबसाईट बंद झाल्याचे सांगण्यात आले.
त्यामुळे जिल्ह्यातील बरेच शेतकरी आल्या पावलाने घरी वापस जात आहे. जिल्ह्यातील नेतृत्व शेतकऱ्यांसाठी कमी पडत असुन पावसाळ्यापूर्वीच चण्याची खरेदी न झाल्यास शेतकऱ्यांचा चना घरीच सडण्याची भीती शेतकऱ्यांना लागली आहे.
त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

 

Comments